Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykaz nadanych stopni doktora przez Radę Dyscypliny Historia

Rok 2021

22 stycznia 2021 r.

Michał Dalidowicz,  promotor: dr hab. Wojciech Krawczuk, prof. UJ, tytuł rozprawy: Krajobraz epigraficzny Legnicy w okresie nowożytnym

Grzegorz Wołk, promotor: prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, tytuł rozprawy: Konfederacja Polski Niepodległej. Studium funkcjonowania opozycyjnej partii politycznej w realiach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

 

 

Rok 2020

 

24 stycznia 2020 r.

  1. Bartłomiej Wołyniec, promotor: dr hab. Zenon Piech, prof. UJ, tytuł rozprawy: Marcin Szyszkowski, biskup krakowski, senator, fundator (1616-1630);
  2. Jakub Rogulski, promotor: dr hab. Zenon Piech, prof. UJ, tytuł rozprawy: Splendor rodowy książąt Sanguszków i środki jego manifestacji w XV-XVIII wieku;

 

28 lutego 2020 r.

  1. Adam Szczupak, promotor: dr hab. Jan Jacek Bruski, prof. UJ, tytuł rozprawy: Polityka państwa polskiego wobec kościoła greckokatolickiego  w latach 1918-1923;
  2. Marek Wojnar, promotor: prof. dr hab. Andrzej Nowak, tytuł rozprawy: Idea imperialna jako element myśli ukraińskiego nacjonalizmu integralnego doby międzywojennej;
  3. Jarema Słowiak, promotor: prof. dr hab. Artur Patek, tytuł rozprawy: Delegacja polska w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1954-1973;

 

24 kwietnia 2020 r

  1. Piotr Kołpak, promotor: dr hab. Zenon Piech, prof. UJ, tytuł rozprawy: Kult patronów Królestwa Polskiego, świętych Stanisława, Wojciecha, Wacława i Floriana, w czasach Jagiellonów;

 

15 lipca 2020 r.

  1. Maria Wąchała-Skindzier, promotor: prof. dr hab. Andrzej Chwalba, tytuł rozprawy: PRL w narracji muzealnej 1989-2017;
  2. Mateusz Król, promotor: prof. dr hab. Stanisław Sroka, tytuł rozprawy: Organizacja cechowa w Krakowie w okresie panowania Jagiellonów;
  3. Marzena Grosicka, promotor: dr hab. Zdzisław Zblewski, prof. UJ, tytuł rozprawy: Polskie Stronnictwo Ludowe na Kielecczyźnie w latach 1945-1949;

 

25 września 2020 r.

10.  Jakub Kuciak, promotor: dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ, tytuł rozprawy: Logoi samijskie w kontekście koncepcji dziejów oraz poglądów politycznych Herodota;

11. Krzysztof Popek, promotor: dr hab. Stanisław Pijaj, prof. UJ, tytuł rozprawy: Polityka bułgarska wobec mniejszości muzułmańskiej na przełomie XIX i XX wieku;

 

20 listopada 2020 r. 

12. Wiktor Węglewicz, promotor: dr hab. Jan Jacek Bruski, prof. UJ, tytuł rozprawy: Jeńcy i internowani ukraińscy z Galicji Wschodniej w polskich obozach w latach 1918-1921 

13. Łukasz Chrobak, promotor: prof. dr hab. Andrzej Chwalba, tytuł rozpraw: Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882-1939

 

Rok 2019

22 listopada 2019 r.

1. Aleksander Strojny, promotor: prof.. dr hab. Andrzej Chwalba, tytuł rozprawy: Przewodniki turystyczne po Lwowie, od najstarszych do 1991 roku. Kultury pamięci.